Best in Show alla raser

Lantmännen            

 

 

2016 Finull Ulf och Aina Ekholm Ölmhult  
2015 Suffolk Mattias Rickardsson Bäckgården  
2014 Texel Carl Helander Johannelund  
2013 Texel Möllers-Texel    
2012 Texel Carl Helander Johannelund  
2011 Texel Tony och Tina Abrahamsson Hulebäckseröd  
2010 Texel Richard v.d. Poel Stora Furet  
2009 Texel A-M och C-J Johansson Linbacken  
2008 Texel Anders o Jeanette Andersson Ammedalen  
2007 Texel Ulf Ekholm Ölmhult  
     
2006 Texel Torgil Möller Kåphult  
2005 Texel Ulf Ekholm Ölmhult  
2004 Texel Torgil Möller Kåphult  
2003 Texel Torgil Möller Kåphult  
2002 Texel Konrad Samuelsson Romsås  
2001 Oxford Down Gunnar Johansson Källsjögård  
2000 Texel Konrad Samuelsson Romsås