Muskelscanning

Muskel och fettdjupscanning med ultraljud Muskelscanning är ett sätt att mäta lammets ryggmuskel samt det översta lagret fett utanpå denna muskel. Detta bör ske vid 130 dagars ålder för säkraste bedömning.

De som riksbedömer sina djur får dessa scannade vid bedömning under dagen och ingår i priset. Muskeldjupet räknas i millimeter och korrigeras för ålder på tackan till lammet och uppfödda lamm i kullen och ålder på lammet. För att kunna referera dess resultat mot något så refereras det till ett mål vi vill nå med vår avel. Detta blir således ett medel inom rasen. Om man väljer att scanna hemma på gården och mäter mer än 75 % av lammen använder man detta medel och eventuellt sätter ett eget mål. Men för närvarade använder vi på köttraserna 30 m.m. som mål.
Resultatet skall multipliceras med faktor 2. Resultatet kallas muskelpoäng.
Högre värde = bättre djur.

Korrigering för mm. Muskeldjup efter ålder på tacka och uppfödd (levande lamm)

Ålder tackanSingelTvillingTrilling
1 år036
2 år och äldre-203

Fettscanning sker på samma sätt som muskelscanning och vid samma tillfälle.

Fettscanning Fettdjupet räknas i millimeter (med en decimal). Detta ska korrigeras för ålder på lammet, kullstorlek och ålder på tackan se tabell nedanför.
För att kunna referera dessa resultat likt muskeldjupet räknar vi ut en fettpoäng.
Antingen använder vi besättningens medel annars anser vi att 3,0 m.m. är ett normalfett lamm. Resultatet multipliceras med faktor 7. Extremt låga värden är ej bra men annars lägre ju bättre, skall jämföras med muskelvärdena.

Korrigering för mm. Muskeldjup efter ålder på tacka och uppfödd (levande lamm)

Redigera
Ålder tackan Singel Tvilling Trilling
1 år 0 3 6
2 år och äldre -2 0 3

Fettscanning sker på samma sätt som muskelscanning och vid samma tillfälle.

Fettscanning Fettdjupet räknas i millimeter (med en decimal). Detta ska korrigeras för ålder på lammet, kullstorlek och ålder på tackan se tabell nedanför.
För att kunna referera dessa resultat likt  muskeldjupet räknar vi ut en fettpoäng.
Antingen använder vi besättningens medel annars anser vi att 3,0 m.m. är ett normalfett lamm. Resultatet multipliceras med faktor 7. Extremt låga värden är ej bra men annars lägre ju bättre, skall jämföras med muskelvärdena.

Korrigering för mm. Fettdjup efter ålder på lamm, dagar

Redigera
<105 106-110 111-115 116-120 121-140 141-145 146-150 151-155 156-165 166-175 176>
0,4 0,6 0,4 0,2 0 -0,3 -0,4 -0,7 -1 -1,5 -2

 Korrigering för mm fettdjup efter uppfödd (födda/uppfödda)

Redigera
Uppfödda 1/1 1/2* 2/1 2/2 3/1 3/2 3/3
Vuxentacka -0,5 0,0 -0,5 0,0 0,2 0,3 0,5
Ungtacka 0,0 0,2 0,1 0,5 0,5 0,7 1,0
* ett lamm adopterat

 Formel för uträkning av muskeldjupspoäng* ett lamm adopterad

Redigera
Muskedjupspoäng = (muskeldjups värde mm. + korr. för ålder mor och uppfödda +lammets ålder -mål 30 mm./medel besättning) x 2
Formel för uträkning av fettpoäng
Fettpoäng = Fettdjup i mm +korr. för ( lammets ålder) och ( ålder mor och uppfödda) -3,0 x 7

Baggaktionskommittén, Lammproducenterna, Svenska Texelföreningen 2017-07-15.