Texelföreningens stipendium

År 2018 bestämdes styrelsen att  ge ut ett stipendium till någon elev på  naturbruksskolor i Sverige.
Stipendium är en sak som ko-föreningar delat ut länge och vi kände att det var dags för fårsverige engagerade sig på samma vis.
Stipendiet, som innefattar 1000 kr, går till en elev som  skola anser har engagerat sig och utvecklats mest inom fårnäringen. Eleven som med stort intresse är med under all fårinriktad undervisning, både teoretisk och praktisk, den elev som varit extra intresserad för får i allmänhet, Texel i synnerhet.
Många fina motiveringar har kommit in sedan 2018 till styrelsen.
Diplomet kommer från Lindas Atelje Oskarström

2023 års nominering

Nominering

Mailas till
rastorp@ratorp2.se

Diplomet

2022 Svalöfs gymnasium

Motivering: Anton Andersen har med godkända kurser i ”lantbruksdjur 1” och ”djurspecialisering Får” funnit ett brinnande intresse för lamm-produktion. Han har med sitt stora engagemang varit till fantastisk hjälp på kvällar och helger under lamningsperioden i skolans fårstall som består av      60 st tackor av bl. a rasen texel. Vi har tur som har Anton boende i byn och alltid på ”stand by”, med cykel tar han sig upp på bara 10 minuter när tackorna behöver hjälp eller när lammen behöver extra omvårdnad.

Anton Andersen

Diplom 2022

2021 Gotland Grönt Centrum.

Nomineringen lyder: ”Victor är genom sitt stora intresse för får och sin positiva inställning till lärande en blivande ambassadör för framtidens lammproduktion. Han har ett mycket gott djuröga och en kärlek till djur som visar sig i all djur-hantering. Vårlammsproduktionen ligger honom varmt om hjärtat och han har som mål att i framtiden bli fårföretagare.”

Victor Jansson

Diplom 2021

2020 Forslunda gymnasiet Umeå

En del av motiveringen: ”Lina har med sin ödmjuka och ansvarstagande inställning visat på ett stort intresse, nyfikenhet och framåtanda inför arbete med allt som har med lammproduktion att göra. Intresset har väckts via skolans lammproduktion som består av en mindre besättning med ca. 25 tackor.”

Lina Eriksson

Diplom 2020

2019 Nicole Fritz

Vretaskolan i Linköping
Motiveringen: ”För ditt stora visade intresse för får, och dina goda studieresultat i djurkurserna.”

2018 Theo Ehlen

Naturbruksgymnasiet Sötåsen i Töreboda

Motivationen: ”Theo har under sina år som elev visat stor djurkänsla och ett gott djuröga. Han har ett brinnande intresse och engagemang för får i allmänhet och Texel rasen i synnerhet; Som har visat genom att föra en god diskussion, deltagit under fåråret på skolan och engagerat sig under de olika evenemangen som anordnats runt rasen.”