Texel som renrasavel

Största köttrasen

Texelrasen är den största köttrasen i Sverige med cirka 1 700 tackor registrerade i fårkontrollen. Rasen kom till Sverige via importer i början av 1960-talet och har sedan dess ständigt ökat i antal tack vare dess många positiva egenskaper.

Från Holland

Texelrasen har sitt ursprung på ön Texel i Holland, där den framkorsades av olika lantraser. Några av de här lantraserna var mycket härdiga djur, vana att gå ute året om. Dessa egenskaper märks fortfarande, då dagens Texelfår är mycket härdiga djur.

Ökande intresse

Intresset för Texelfår ökar runt om i världen, tack vare den positiva effekten på slaktkroppen, en effekt som är tydlig då den används som faderras i slaktlamms-produktion. Dagens konsumenter vill äta fettsnålt, men samtidigt uppleva den gastronomiska effekt som det blir när man äter kött från texellamm.

Tillitsfulla djur

Texelfåret är oerhört tillitsfullt och de blir väldigt tama när man handskas med dem. Det är förmodligen en av de lättaste raserna att stängsla in och verkligen hålla innanför stängslet.
Texelfåret har genom ständigt urval för god foderomvandling blivit en av världens bästa foderomvandlare. Detta ses i de allra flesta jämförelser mellan Texel och andra köttraser. Det ses i både regelrätta försök, individprövningar och även från statistik via fårkontroller.

Avelsdjur över hela Sverige

Det ständigt ökande intresset för Texel, har lett till en spridning av avelsdjur över hela landet. Numera kan man hitta Texel från längst ner i Skåne i söder upp till Norrbotten i norr. Det här gör att det är lätt att få tag i avelsdjur för den som vill starta upp med ren ras avel eller för den som vill ha tag på en bagge att använda i slaktlamms-produktion. Varje år samlas de mest aktiva Texelavlarna på en baggauktion i mitten av september. Där träffas man och umgås och där blir även djuren bedömda och jämförda med varandra. Detta gör att man ser hur utvecklingen av rasen fortgår.

Texel som faderras

Hög tillväxt
I fårkontrollens resultat så ser man att Texel har högst tillväxt, når hög mönstringsvikt vid låg ålder och har den bästa kroppsformen av alla köttraser som finns i Sverige. Det är därför texelbaggar används på så stor andel av tackorna i slaktlammsproduktionen. I ren rasaveln bidrar Texeltackornas goda moders egenskaper och höga mjölk-produktion till en hög lammtillväxt både på stall och under betesperiod.

Brett utbud av baggar, perfekt för:

Primörlamm
Texelrasen består av många olika typer av djur. Avlar man för en slaktkropp som ska vara slaktmogen vid en låg ålder men ändå hålla en hög kroppformsklass och en låg fettklass så finns en typ av baggar som är mycket musklade. De passar utmärkt som fäder till lamm i primörlammsproduktion.
Beteslamm
En annan typ av texelbaggar är en mer öppen typ som passar utmärkt till betes-lammsproduktion. De baggarna ger en hög tillväxt på avkommorna, men även en hög kroppsformsklass med en låg fettklass i slaktkroppen.