Extriör bedömning

 

Exteriör

Bedömningsskala 1-7
Framdel:17Optimal
bedömning
BreddSmalBred6
Benställning
Benställning framSnävVid6
Klövställning framTåtrångTåvid4
Kotor framVekaStela4
Kotor bakVekaStela4
HasvinkelRakVinklad4
Benställning bakHastrångHjulbent4
Rygg
Rygg breddSmalBred7
ÖverlinjeVikandeStram4
Kors
BreddSmalBrett7
Form sidanSluttandeRakt6
Längd sidanKortLångt6
Form ovanifrånSpetsigtUtfyllt7
Lår
Bredd bakTunnaBreda7
Bredd sidanSmalaBreda7
DjupKortaDjup7
Typ
SkelettbyggnadFinlemmadGrovlemmad
4
HuvudetEj rastypiskRastypiskt7
HelhetEj rastypisktHarmonisk7

SLAKTKVALITET:
Målet med att använda en Texelbagge slaktproduktion,
är att producera lamm i den första delen på europ skalan (E, +U-, +R ),
utan fettavdrag vid normal uppfödning