Notering 2021

Notering fredagNotering tisdag
Klassning =U
Kontraktstillägg=Kt
Affärsvilkor
Kontraktstillägg=Kt
Leveransvillkor
Gourmettillägg=GKvalitetstillägg=Kv
Klass E till U 16-22.9 kgKlass E till U 15-23.9 kg
Fett 2- till 3Fett 2- till +3
Leveranstillägg= Lt + 0,70 öre/kgÅrs tillägg 20 kronor
Marknadstillägg= M för Klass E-O
Stoppavgift
1-5 djur = 325kr/lev
6-10 djur-125kr/lev
11 djur ingen avgift
Stoppavgift/lev= -150 kronor
Stoppavgift
1-5 djur -150kr/lev
6-10 -0/djur
11-15 +8 kr/djur
16-20 +12/djur
21-30 +14/djur
31-50 +16/djur
51- +20/djur

Hanteringsavgift underviktiga lamm: 225 kr/st
Hygienavdrag: 60 kr/st oklippta/smutsiga får/lamm
Hanteringsavgift underviktiga lamm (<12 kg) & får (<15 kg) 280 kr/djur
Hygienavdrag får och lamm 60 kr/st.
Medel 22 lamm/leverans
vid 20 kg/djur
Medel 38 djur/leverans-
vid 20 kg /djur
Utebliven eller avvikande leverans

Leverantören kan ändra anmälan fram till tisdag före leveransvecka, därefter räknas ändringar som avvikelse och ska av leverantören ersättas till KLS Ugglarps med 100 kr per lamm och får.
Vecka SCAN KtM-tillGLtSumma
5252,7751,500,759,97
5152,7751,500,759,97
5052,7751,500,759,97
4952,7751,500,759,97
4852,7731,500,757,97
4752,7730,750,757,22
4652,7730,750,757,22
4552,7730,750,757,22
4452,7730,750,757,22
4352,7730,750,757,22
4252,7730,750,757,22
4152,7730,750,757,22
4052,7730,750,757,22
3952,7730,750,757,22
3853,7730,750,758,22
3753,7730,750,758,22
3655,7730,750,760,22
3555,7730,750,760,22
3457,7730,750,762,22
3359,7730,750,764,22
3260,7730,750,765,22
3160,7730,750,765,22
3060,7741,50,766,22
2960,7751,50,767,97
2860,7761,50,768,97
2760,7771,50,769,97
2660,7771,50,769,97
2559,7781,50,769,97
2459,7791,50,770,97
2359,7791,50,770,97
2258,77101,50,770,97
2158,77101,50,770,97
2057,771011,50,770,97
1955,771021,50,769,97
1855,771021,50,769,97
1755,771021,50,769,97
1655,771021,50,769,97
1554,771011,50,767,97
1454,77101,50,766,97
1354,77101,50,766,97
1254,77101,50,766,97
1152,77101,50,764,97
1051,7791,50,762,97
950,2791,50,761,47
850,2781,50,760,47
750,2781,50,760,47
649,2771,50,758,47
549,2771,50,758,47
447,2791,50,758,47
347,2791,50,758,47
247,2771,50,756,47
147,2751,50,754,47
Vecka KLSKtKvÅtSumma
5158,0061,50166,50
5158,0051,50165,50
5058,0041,50164,50
4958,0031,50163,50
4858,0031,50163,50
4758,0031,50163,50
4658,0031,50163,50
4558,0031,50163,50
4458,0031,50163,50
4358,0031,50163,50
4258,0031,50163,50
4158,0031,50163,50
4059,0031,50164,50
3959,0031,50164,50
3859,0031,50164,50
3759,0031,50164,50
3660,0031,50165,50
3560,0031,50165,50
3462,0031,50167,50
3363,0031,50168,50
3263,0041,50169,50
3163,0051,50170,50
3063,0051,50170,50
2963,0051,50170,50
2863,0071,50172,50
2763,0071,50172,50
2663,0071,50172,50
2561,5081,50172,00
2461,5091,50173,00
2361,5091,50173,00
2260,50101,50173,00
2160,50101,50173,00
2059,50101,50172,00
1959,50101,50172,00
1858,50101,50171,00
1758,50101,50171,00
1658,50101,50171,00
1556,50101,50169,00
1454,50111,50168,00
1353,50121,50168,00
1253,50121,50168,00
1152,00121,50166,50
1052,00101,50164,50
951,0091,50162,50
851,0091,50162,50
751,0091,50162,50
650,0091,50161,50
550,0081,50160,50
450,0081,50160,50
349,5071,50159,00
249,0061,50157,50
149,0061,50157,50