Baggen är halva besättningen

En enskild bagges funktion – är viktigare än en enskild tackas.
Det är därför viktigt att noggrant undersöka sin bagge!
Undersökning/besiktning av baggen bör ske:
1. årligen! – före
2. vid köp/försäljning
3. vid misstanke om nedsatt fruktsamhet
Vad besiktning av en bagge innebär kan du läsa mer om här.

En enskild bagges funktion – är viktigare än en enskild tackas.
Det är därför viktigt att noggrant undersöka sin bagge!
Undersökning/besiktning av baggen bör ske:
1. årligen! – före insättande i avel
2. vid köp/försäljning
3. vid misstanke om nedsatt fruktsamhet Besiktningen av baggen bör omfatta
en allmän hälsoundersökning (hull, tänder, ben, leder, klövar, gång), men också
en sk andrologisk undersökning, dvs en noggrann undersökning av baggens könsorgan.

Genom undersökningen vill man förvissa sig om att baggen har två (!) lika stora normala
testiklar med normal konsistens, tydlig bitestikelsvans (lagringsplats för spermier)
och att de är fritt förskjutbara inom pungsäcken. Spermierna (ca 50 000 per sekund!)
produceras i testiklarna. Det tar ca 2 månader för en spermie att bli färdigbildad och befruktningsduglig
och prepareringen av baggen måste därför påbörjas i god tid (8-10 veckor)
före betäckningsperiodens början! Det finns ett mycket högt samband mellan pungomkretsen
(mätt över bredaste stället på testiklarna nedskjutna i pungens botten) och testikelvävnaden.
Arvbarheten för testikelstorlek är hög. Genom att mäta pungomkretsen kan man få en uppfattning
om baggens potentiella spermieproduktionsförmåga. Tackor efter baggar med stor pungomkrets
blir tidigare könsmogna! Ju mindre pungomkrets desto högre andel onormala spermier.
En stor pungomkrets garanterar dock inte produktion av spermier av en viss kvalitet.

                        Text: Lennart Söderquist