Resultat 2010

Klass 1 TexelÄgare
1SE66185-2010-1025
Ölmhult
2 SE66185-2010-1028Ölmhult
3 SE66185-2010-1034Ölmhult
Klass 2
1 SE45572-2010-10797
Möller Texel
2SE06899-2010-10011Linbacken-Alfa
3SE38138-2010-10026Brunsereds-Dirke
Klass 3
1SE66185-2009-09027 Ölmhult
2SE69609-2009-09008Lövhults
3SE45572-2009-09733Möller-Texel
Klass 4
1SE45572-2007-07669
Möller-Texel
2SE69609-2008-08004Lövhults-Fattoria
3SE48875-2007-07012Bäckgårdes-Inga
Klass 5Baggar
1SE45572-2007-07652
Lövhults-Whisky
2SE50757-2009-09591Poel-Texel
3SE50757-2009-09586Poel-Texel
Vandringspris,
Texelföreningens
SE66185-2009-09027 Ölmhult
KLS SE66185-2009-09027
Ölmhult
BIR och BIS
SE66185-2009-09027 Ölmhult

 

 

  • Utställning 2011