Baggauktion vinnare

2021 Digital

Texel dyraste baggen

Carl Helander

Helander Texel

 • Riksmönstring Våxtorp 2020

2020 Digitalt
2019
2018
2017

Dyraste baggen
Suffolk
Texel
Texel

Möller Texel
Mattias Rickardsson
Möller Texel
Möller Texel

Möllers Texel
Bäckgården Suffolk
Möllers Texel
Ölmhult

 • Utställning 2019 tom
 • Auktion 2019
 • Elitlamm
 • Auktion 2017

2016
2015
2014
2013

Suffolk
Texel
Finull
Suffolk

Mattias Rickardsson
Carl Helander
Möllers Texel
Carl Helander

Bäckgården
Johannelund
Möllers Texel
Johannelund

 • Kaj HP
 • Auktion 2013
 • Riksmönstring Våxtorp 2015
 • Auktion 2013

2012
2011
2010
2009

Texel
Texel
Texel
Texel

Carl Helander
T och T Abrahamsson
Richard van der Poel
A-M och C-J Johansson

Johannelund
Hulebäckseröd
Stora Furet
Linbacken

 • Auktion 2008
 • Utställning 2005
 • Auktion 2009
 • Lamm

2008
2007
2006
2005

Texel
Texel
Texel
Texel

A och J Andersson
Ulf Ekholm
Torgil Möller
Ulf Ekholm

Amerdalen
Ölmhult
Kåphult
Ölmhult

 • Blå Texel
 • Utställning 2014
 • var

2004
2003
2002
2001
2000

Texel
Texel
Texel
Oxford Down
Texel

Torgil Möller
Torgil Möller
Konrad Samuelsson
Gunnar Johansson
Konrad Samuelsson

Kåphult
Kåphult
Romsås
Källsjögård
Romsås