Notering 2014

   
Notering fredagNotering tisdag
Klassning=U Kvalitetstillägg=Kv
Kontraktstillägg=KtKontraktstillägg=Kt
Gourmettillägg=GKvalitetstillägg=Kv
Klass E till U 16-22.9 kgKlass E till U 15-23.9 kg
Fett 2- till 3Fett 2- till 3+
LeveranstilläggÅrs tillägg 20 kronor
Lt+0,70 öre/kgÅt. 1 kr/kg
Stoppavgift
1-5 djur -325kr/lev,
6-10 djur-125kr/lev
11 djur ingen avgift
Stoppavgift=-150 kronor
=Sa-0,47 öre/kg
Medel 22 lamm/leverans
vid 20 kg/djur
Medel 38 djur/leverans-
vid 20 kg /djur

 

  

Vecka SCAN       M Kt    G Lt  TOTAL   KLS   Kt Kv   Sa  TOTAL
52 31.52     5.00 1,50 0.70 38.72 31.40 5.00 1 -0,47  36.93
51 31.52     4.00 1,50 0.70 37.72 31.40 4.00 1 -0,47  35.93
50 31.52     4.00 1,50 0.70 37.72 31.40 4.00 1 -0,47 35.93
49 29.02     3.00 1.50 0.70 34.22 30.40 3.00 1 -0,47 33.93
48 29.02     3.00 0.75 0.70 33.47 30.40 2.00 1 -0,47 32.93
47 29.02     3.00 0.75 0.70 33.47 30.40 2.00 1 -0,47 32,93
46 29.02     3.00 0.75 0.70 33.47 30.40 2.00 1 -0,47 32.93
45 29.02           3.00 0.75 0.70 33.47 30.40 2.00 1 -0,47 32.93
44 29.02     3.00 0.75 0.70 33.47 30.90 2.00 1 -0,47 33.43
43 29.02     3.00 0.75 0.70 33.47 30.90 2.00 1 -0,47 33.43
42 29.57     3.00 0.75 0.70 34.02 31.45 2.00 1 -0,47 33.98
41 29.57     3.00 0.75 0.70 34.02 31.45 2.00 1 -0,47 33.98
40 30.57     3.00 0.75 0.70 34.32 32.45 2.00 1 -0,47 34.98
39 31.57     3.00 0.75 0.70   36.02  33.45 2.00 1 -0,47 35.98
38 32.57     3.00 0.75 0.70 37.02 34.95 2.00 1 -0,47 37.48
37 34.07     3.00 0.75 0.70 38.52 36.45   2.00 1 -0,47 38.98
36 34.82     3.00 0.75 0.70 39.27 37.70   2.00 1 -0,47 40.23
35 36.32     3.00 0.75 0.70 40.77 39.20   2.00 1 -0,47 41.73
34 38.32    3.00 0.75 0.70 42.77 40.20   3.00 1 -0,47 43.73
33 39.32     3.00 0.75 0.70 43.77 40.70   4.00 1 -0,47  45.23
32 40.80     3.00 0.75 0.70 45.25 41.70   5.00 1 -0,47  47.23
31 42.07     4.00 0.75 0.70  46.52 42.70   6.00 1 -0,47  49.23
30 42.07     4.00 1.00 0.70      47.77 42.70   7.00 1 -0,47  50.23
29 42.07     5.00 1.00 0.70      48.77  42.70   7.00 1 -0,47  50.23
28 42.07     6.00 1.00 0.70      49.77 42.20    6.00 1 -0,47  49.23
27 42.07     7.00 1.00 0.70      50.77 42.70    6.00 1 -0,47  49.23
26 42.07     7.00 1.00 0.70      50.77 42.70    7.00 1 -0,47  49.23
25 42.07     8.00 1.00 0.70      51.77 42.70    8.00 1 -0,47  50.23
24 43.32     8.00 1.00 0.70      53.02 43.70     9.00 1 -0,47  53.23
23 43.32     9.00 1.00 0.70      54.02 43.70   10.00 1 -0,47  54.23
22  43.32   10.00 1.00 0.70      55.02 44.70   10.00 1 -0,47  55.23
21 43.32    10.00 1.00 0.70      55.02 44.70   10.00 1 -0,47  55.23
20 43.32   0.75  10.00 1.00 0.70 55.77  44.70   10.50 1 -0,47  55,73
19 43.32   1.25  10.00 1.00 0.70 56.27 44.70   10.50 1 -0,47  55,73
18 43.32   1.25  10.00 1.00 0.70 56.27 44.70   10.50 1 -0,47  55,73
17 43.32   1.25  10.00 1.00 0.70 56.27  44.70   10.50 1 -0,47  55,73
16 43.32   0.75  10.00  1.00 0.70 55.77  43.50   10.00 1 -0,47  54.03
15 43.32    10.00 1.00 0.70 55.02  42.50   11.00 1 -0,47  54.03
14 42.57    10.00 1.00 0.70 54.27  41.50   11.00 1 -0,47  53.03
13 41.82      9.00 1.00 0.70 53.52 40.50   10.00 1 -0,47  51.03
12 41.82     8.00 1.00 0.70 52.52  39.00   10.00 1 -0,47  49.53
11 41.82     8.00 1.00 0.70 51.52  38.00   10.00 1 -0,47  48.53
10 40.82     8.00 1.00 0.70 50.52  37.00     9.00 1  -0,47  46.53
         9 40.82     7.00 1.00 0.70 49.52  37.00     9.00 1  -0,47  46.53
         8 39.57     7.00 1.00 0.70 48.27  36.00     9.00 1  -0,47  45.53
         7 38.07     7.00 1.00 0.70 46.77  35.50     8.00 1  -0,47  44.03
6 36.07     9.00 1.00 0.70 46.77  35.50     8.00 1  -0,47  44.03
5 34.57     9.00 1.00 0.70 45.27  33.50     8.00 1  -0,47  42.03
 4 33.07   9.00 1.00 0.70 43.77  32.00     7.00 1  -0,47  39.53
 3 33.07    7.00 1.00 0.70 41.77  31.40     6.00 1  -0,47  37.93
 2 33.07   5.00 1.00 0.70 39.77  30.40     5.00 1  -0,47  35.93
 1 32.07   5.00 1.00 0.70 38.77  29.90     5.00 1  -0,47  35.43