Svensk får- & lammuppfödning är en viktig del i ett hållbart jordbruk

 

Tankar från KLS

Tyvärr säger siffror att endast en tredjedel av det lammkött som vi äter här i Sverige är svenskt. Samtidigt är det en sak som är säker - svensk får- och lammuppfödning fyller en viktig roll i ett hållbart jordbruk. Andra skäl som gör det självklart att välja svenskt lammkött och värna om våra svenska uppfödare är att svenska får och lamm äter närproducerat foder, ger lägre klimatpåverkan jämfört med importerat kött och de svenska djurskyddslagarna är bättre än i de länder vi importerar lammkött från......