Årsmöte 10 april

Information till medlemmar i Svensk Texelföreningen.
Föreningen kommer att ha ett digitalt årsmöte 10 april över Teams.
Kallelse kommer att mailas ut tillmedlemmar under januari.

Styrelsen