Gårdsvandring på Norrby Gård 24/4 2014

Missade du den webbsända gårdsvandringen hos Tomas och Anna Olsson på Norrby Gård?
Då kan du se den i eterhand här

På gården med 900 tackor bedriver de intensiv lammproduktion med extensiv naturvård.
Från att ha fött upp många lamm på stall försöker de nu maximera betesuppfödningen istället.
Det ger klimatfördelar, bättre djurhälsa och en ökad biologisk mångfald, samtidigt som det är ekonomiskt lönsamt.
Det och mycket annat som utfodringsstrategier, foderlagring, gödselhantering tas upp på den websända gårdsvandringen.
Det är då mitt i lamningen och djuren ska ut på bete, så det kommer att vara mycket aktivitet.
Tomas Olsson är även ordförande i Lammproducenterna och förtroendevald i LRF.

Vänliga hälsningar
Helena Allard