Utställning anmälan

 

          Anmälan till bedömningsutställning
          Linköping
          2020-09-11

Svensk Texelförening
Arrangerar bedömningsutställning som är som är öppen för alla köttraser och finull i Sverige. Våra bästa hondjur och äldre baggar visas upp för bedömning  En funktionell exteriör är mycket viktigt, därför är det bra att även hondjur visas upp för bedömning för att få se alla djur i produktions ledet.
   

   Klasser som djuren anmäls till är

    Klass 1 födda före 15 mars 2020
    Klass 2 födda efter 15 mars 2020
    Klass 3 födda 2019
    Klass 4 födda 2018 och tidigare
    Klass 5  Baggar födda 2019 och äldre

Dina anmälan ska innehålla

  Klass XX    
djuret SE Född xx-xx-xx Namn
Far SE Född år  
Mor SE Född år  
Morfar SE Född år  
  Ägare: