VÄSTRA GÖTALAND

Carl Helander
Johannelund
521 55 FLOBY
0515-461 17
0708-85 77 38
carl@johannelund.com
www.johannelund.com
Anders & Jeanette Andersson
Ammedalen 411
472 93 SVANESUND
0304-410 97
0705-35 17 74
ammedalen.texel@telia.com
Camilla Svensson och Lars Holm
Ekeskog Stubbängen
54993 Moholm.
0768-26 48 01
camilla.svensson90@hotmail.com
Inge-Lars & Marita Andersson
101 Rävike Bengtsgården
523 77 BLIDSBERG
0321-811 52
0708-18 11 52
marita.gustavsson-andersson@edu.falkoping.se
Ulkeröds Gård
Lars Olof Lyrdal
455 96 HEDEKAS
0524-620 50
0705-84 05 00
lars.olof@ulkerodsgard.se
www.ulkerodsgard.se
Bjarne och Irene Wilhed
Axtveten 108
454 92 BRASTAD
0523-411 17
linhagens@spray.se