Info. Domarträff 1-2/7- 2011


Vid årets riksdomarträff diskuterades bl.a. följande
exteriöregenskaper utifrån riksmönstringsprotokollet:

1. Framdel: 

   a) Bogbredd     

   b)  Framben

   c)  Klövställning (tåvid)

Vi enades om att 6(A), 6(B) och 5(C) inte påverkar
helhetsbedömningen. Däremot ger 6,5,5  1 poängs avdrag.

2. Hjulande bakben:

Här ser vi att skäl finns för en ”hårdare” bedömning.
Vilket i vissa fall kan innebära att en individ som i sina
övriga egenskaper landar på ex. 5 i helhet, men har hjulande
bakben mkt väl kan sänkas till 3 i helhet.

3. Kotor fram och bak:

Bedöms som tidigare(veka 3, stela 5 osv.). Detta innebär att
vi i rasaveln vill undvika djur med veka eller stela kotor.

4. Ryggbredd:

Bedöms som tidigare.

5. Lårdjup:

Här kan vi nu se att flera djur med en ”stor rund extra”
muskel även har ett stort djup.

6. Huvud:

Liksom tidigare kommer inte huvudet att vara med och
påverka helhetspoängen utan kommenteras vid behov i
kommentars rutan. Undantag alltför tunn behåring som
kan komma påverka helhetsbedömningen.

7. Storlek:

Inom Texel måste vi nu se upp med att en del djur blir
alltför små i sina ytterramar. Bagglamm födda i mars
ska i augusti vid mönstring av Texel väga minst 40 kg.

Vid årets riksmönstringar kommer kommentarrutan på
protokollet, vid behov, att användas mer än tidigare år.
Detta för att på ett bättre och säkrare sätt ge en korrekt bedömning.

Nytt för året blir att vi kommer i kommentarrutan ge
omdömet ”spaltvid” på klövarna om en individ är det.
Det kommer dock inte att inverka på helhetspoängen i år.

Likaledes kommer brun färg på Suffolk att kommenteras,
detta med anledning av att det är en icke önskvärd färg för rasen.

 

Väl mött till årets riksmönstringar önskar vi Riksdomare alla djurägare.