Administration runt riksbedömning 2018

 

Vid riksbedömning av djur är det en del administration som ska bli rätt. Vi måste ha
transportdokument, registrera i stalljournaler, rapportera till SJV:s förflyttningsregister mm.
Det är också en del administration med fotrötestatus, M3 och riksbedömningsprotokoll.

Riksbedömningsprotokoll
Djurägaren har med riksbedömningsprotokoll för sina djur.
Protokoll finns att hämta ladas ned från Texelföreningens hemsida.
Djurägaren fyller i uppgifter om datum, plats, id nr mm i protokollet.
Ifyllt protokoll kopieras i 1 exemplar. Djurägaren får originalet,
kopian skickas till Karin Petersson

Transportdokument
Djurägaren har med två ifyllda transportdokument:
Ett gäller för transporten till riksbedömningsplatsen.
Dessa samlas ihop och skickas till Karin Petersson

Ett gäller för transporten från riksbedömningsplatsen.
Detta signeras av sekretariatet på riksbedömningsplatsen
och tas med hem av djurägaren.

IngelstadVäxjö SE080550
Ridhus Våxtorp SE230396
Nordvikskolan Noraström SE42964
Hornsund Flen SE

Djurförflyttningsregistret SJV
Djurägaren anmäler till jordbruksverket att djur flyttats till Riksbedömnigs platsen.
Djurägaren anmäler till jordbruksverket att djur tagits emot i sin hemma besättning
Texelföreningen anmäler till jordbruksverket att djuren tagits emot och skickats iväg
till/från riksbedömningsplatsen.

 

Stalljournal
Djuren rapporteras lämpligen som tillfälligt ute i besättningens egen stalljournal.
Texelföreningen sköter in och ut rapportering i riksbedömningsplatsens stalljournal.
Fotrötestatus
Djurägaren signerar på gemensamlista för fotrötestatus.

M3
M3 status är kontrollerad för samtliga föranmälda besättningar(se lista på riksbedömningsplatsen).
Om besättningar som inte är med på listan kommer till Riksbedömningen ska de ha med sig
intyg om M3 status.