ÅDDEBOULL

behöver renrasig texelull, klippt två gånger per år.

Åddebo 118
819 65 Hållnäs
0720-68 02 08

Hälsningar
Linda Wickström och Kristofer Hjalmarsson.