Utställning kort 2005-2009 - Svensk Texelförening

Foto: Einar de Wit Under de foton som Einar tagit står E d W