Danska Texelföreningens vandringspris - Svensk Texelförening

Instiftat 2014 till bästa Texeltacka

2018Tacka 45572-2017-17235Möllers Texel
2017Tacka 5260 -2013-13008Sötåsen
2016Tacka 45572-2015-15101Möllers Texel
2015Tacka 45572-2012-12891Möllers Texel
2014Tacka 45572-2012-12884Möllers Texel