VÄSTERBOTTEN

Elmer Stefansson
Grönmarken 6
915 94 ÅNÄSET
0934-290 62
0706-32 80 98
stefanssonelmer@gmail.com

Karin & Lennart Wiksten
Nedre Åbyn 55
937 91 BURTRÄSK
0914-552 88
0705-13 60 30
karinwiksten@yahoo.se

Peter Degerman
Varuträsk 227
931 98 SKELLEFTEÅ
0705-40 25 14
direktor.degerman@gmail.com