Texel som renrasavel

   

   
Primörlamm
Texelrasen består av många olika typer av djur. Avlar man för en slaktkropp som ska vara slaktmogen viden låg ålder men ändå hålla en hög kroppformsklass och en låg fettklass
så finns en typ av baggar som är mycket musklade. De passar utmärkt som fäder till lamm i primörlammsproduktion.
Beteslamm
En annan typ av texelbaggar är en mer öppen typ som passar utmärkt till beteslammsproduktion.
De baggarna ger en hög tillväxt på avkommorna, men även en hög kroppsformsklass,
med en låg fettklass i slaktkroppen.
Ökande intresse
Intresset för Texelfår ökar runt om i världen, tack vare den positiva effekten på slaktkroppen,
en effekt som är tydlig då den används som faderras i slaktlammsproduktion.
Dagens konsumenter vill äta fettsnålt, men samtidigt uppleva den gastronomiska effekt
som det blir när man äter kött från texel lamm.
Tillitsfulla djur
Texelfåret är oerhört tillitsfullt och de blir väldigt tama när man handskas med dem.
Det är förmodligen en av de lättaste raserna att stängsla in och verkligen hålla innanför stängslet.
Mycket goda grovfoderomvandlare
Texelfåret har genom ständigt urval för god foderomvandling blivit en av världens bästa foderomvandlare.
Detta ses i de allra flesta jämförelser mellan Texel och andra köttraser.
Det ses i både regelrätta försök, individprövningar och även från statistik via fårkontroller.
Texel som faderras
Hög tillväxt
I fårkontrollens resultat så ser man att Texel har högst tillväxt, når hög mönstringsvikt vid låg ålder och har den bästa kroppsformen av alla köttraser som finns i Sverige.
Det är därför texelbaggar används på så stor andel av tackorna i slaktlammsproduktionen.
I ren rasaveln bidrar Texeltackornas goda moders egenskaper och höga mjölkproduktion till en hög lammtillväxt både på stall och under betesperiod.
Brett utbud av baggar, perfekt för:
Texelrasen består av många olika typer av djur.
Avlar man för en slaktkropp som ska vara slaktmogen viden låg ålder men ändå hålla en hög kroppformsklass och en låg fettklass så finns en typ av baggar som är mycket musklade. De passar utmärkt som fäder till lamm i primörlammsproduktion.
En annan typ av texelbaggar är en mer öppen typ som passar utmärkt till beteslammsproduktion.
De baggarna ger en hög tillväxt på avkommorna, men även en hög kroppsformsklass,
med en låg fettklass i slaktkroppen.
Bli medlem!
Du som vill bli ny, eller som redan är, avlare av renrasiga Texelfår, du är hjärtligt välkommen till våran förening.