Utrapportering får till destruktion och obduktion - Svensk Texelförening