Mer om koppar till får – lagom är bäst! - Svensk Texelförening