Gård & Djurhälsan

ga°rdodjurha¨lsan1 liggande

Ny klövsjukdom diagnostiserad på svenska får
Smittsam digital dermatit hos får har för första gången diagnostiserats i en svensk besättning. Sjukdomen ger avlossning av klövkapseln och därmed även kraftig hälta. Förutom att det är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar. Läs mer här:

Ny Klövsjukdom diagnostiserad på svenska får

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få Gård & Djurhälsans nyhetsbrev?

Meddela din mailadress genom att maila till
ingrid.eriksson@gardochdjurhalsan.se
och ange även ditt namn och SE-nr.

Ingrid Eriksson
Administratör

Gård & Djurhälsan
Box 254
311 23 FALKENBERG

Vxl: 0771-21 65 00
Dir: 0346-104 18