Notering 2020 - Svensk Texelförening

Klassning =U
Notering fredagNotering tisdag
Kontraktstillägg=KtKontraktstillägg=Kt
Gourmettillägg=GKvalitetstillägg=Kv
Klass E till U 16-22.9 kgKlass E till U 15-23.9 kg
Fett 2- till 3Fett 2- till +3
LeveranstilläggÅrs tillägg 20 kronor
Stoppavgift/lev= -150 kronor
Stoppavgift
1-5 djur = 325kr/lev
6-10 djur-125kr/lev
11 djur ingen avgift
Stoppavgift/lev= -150 kronor
Stoppavgift
1-5 djur -150kr/lev
6-10 djur-0/lev
11 djur +8 kr/djur därefter
ökning per mängd
Hanteringsavgift underviktiga lamm: 225 kr/st
Hygienavdrag: 60 kr/st oklippta/smutsiga får/lamm
Hanteringsavgift underviktiga lamm (<12 kg) & får (<15 kg) 280 kr/djur
Hygienavdrag får och lamm 60 kr/st.
Medel 22 lamm/leverans
vid 20 kg/djur
Medel 38 djur/leverans-
vid 20 kg /djur
Vecka SCANKt GLt Summa
847,0281,50,757,22
746,0291,50,757,22
644,5291,50,755,72
544,5291,50,755,72
444,5271,50,753,72
344,5271,50,753,72
244,5261,50,752,72
144,5251,50,751,72
VeckaKLSKtKvÅtSumma
84891,5159,50
747,0091,5158,50
646,0091,5157,50
546,0091,5157,50
446,0081,5156,50
346,0071,5155,50
246,0061,5154,50
146,0061,5154,50