Styrelsen 2017-2018

Från vänster stående
Camilla Svensson, Anders Gunnarsson,
Erika Johansson, Anna Olsson,Jeannette Andersson,
Paul Nilsson och “sittande” Clas Möller.

   
Ordförandev.OrdförandeSekreterare
Anders Gunnarsson
0708-87 41 85
Clas Möller
0768-31 36 61
Camilla Svensson
0768-26 48 01
LedamotLedamot
Jeanette Andersson
0703-95 17 73
Erika Johansson
0733-09 09 62
SuppleantSuppleant
Anna Olsson
0703-29 22 87
Paul Nilsson
0703-19 11 61
Valberedning
Birgitta Jönsson
0321-402-75
0730-74 15 43
Torgil Möller
0430-440 50
0707-83 31 50
Carl Helander
0708-85 77 38
Kassör
Hemsida
Administratör
Karin Petersson
0470-945 34
0708-49 45 34