Styrelsen 2018-2019

Från vänster stående
Camilla Svensson, Anders Gunnarsson,
Erika Johansson, Anna Olsson,
avgått Jeannette Andersson,
Paul Nilsson och “sittande” Clas Möller.
Ny Elmer Stefansson suppleant inte på bild

Ordförande
Anders Gunnarsson
0708-87 41 85

Ledamot
Anna Olsson
0703-29 22 87

Suppleant
Elmer Stefansson
0706-32 80 98

v.Ordförande
Clas Möller
0768-31 36 61

Ledamot
Erika Johansson
0733-09 09 62

Suppleant
Paul Nilsson
0703-19 11 61

Sekreterare
Camilla Svensson
0768-26 48 01

Kassör
Hemsida
Administratör

Karin Petersson
0470-945 34
0708-49 45 34