Styrelsen 2018-2019

Från vänster stående
Camilla Svensson, Anders Gunnarsson,
Erika Johansson, Anna Olsson, avgått Jeannette Andersson,
Paul Nilsson och “sittande” Clas Möller.
Ny Elmer Stefansson suppleant inte på bild

   
Ordförandev.OrdförandeSekreterare
Anders Gunnarsson
0708-87 41 85
Clas Möller
0768-31 36 61
Camilla Svensson
0768-26 48 01
LedamotLedamot
Anna Olsson
0703-29 22 87
Erika Johansson
0733-09 09 62
SuppleantSuppleant
Elmer Stefansson
0706-32 80 98
Paul Nilsson
0703-19 11 61
ValberedningSammankallande
Birgitta Jönsson
0321-402-75
0730-74 15 43
Torgil Möller
0430-440 50
0707-83 31 50
Carl Helander
0708-85 77 38
Kassör
Hemsida
Administratör
Karin Petersson
0470-945 34
0708-49 45 34