Baggauktion

2019
2018
2017
2016

2015
2014
2013
2012

2011
2010
2009
2008

2008
2007
2006
2005

2004
2003
2002
2001
2000

Suffolk
Texel
Finull
Suffolk

Suffolk
Texel
Texel
Texel

Suffolk
Texel
Texel
Finull

Texel
Texel
Texel
Texel

Texel
Texel
Texel
Oxford Down
Texel

Mattias Rickardsson
Möller Texel
Möller Texel
Ulf och Aina Ekholm

Mattias Rickardsson
Carl Helander
Möllers Texel
Carl Helander

T och T Abrahamsson
Richard van der Poel
A-M och C-J Johansson
A och J Andersson

A och J Andersson
Ulf Ekholm
Torgil Möller
Ulf Ekholm

Torgil Möller
Torgil Möller
Konrad Samuelsson
Gunnar Johansson
Konrad Samuelsson

Bäckgården Suffolk
Möllers Texel
Möllers Texel
Ölmhult

Bäckgården
Johannelund
Möllers Texel
Johannelund

Hulebäckseröd
Stora Furet
Linbacken
Ammedalen

Kåphult
Ölmhult
Kåphult
Kåphult

Kåphult
Kåphult
Romsås
Källsjögård
Romsås