Äldre material

Baggen är halva besättningen

En enskild bagges funktion – är viktigare än en enskild tackas.
Det är därför viktigt att noggrant undersöka sin bagge!
Undersökning/besiktning av baggen bör ske:
1. årligen! – före
2. vid köp/försäljning
3. vid misstanke om nedsatt fruktsamhet
Vad besiktning av en bagge innebär kan du läsa mer om här.

En enskild bagges funktion – är viktigare än en enskild tackas.
Det är därför viktigt att noggrant undersöka sin bagge!
Undersökning/besiktning av baggen bör ske:
1. årligen! – före insättande i avel
2. vid köp/försäljning
3. vid misstanke om nedsatt fruktsamhet Besiktningen av baggen bör omfatta
en allmän hälsoundersökning (hull, tänder, ben, leder, klövar, gång), men också
en sk andrologisk undersökning, dvs en noggrann undersökning av baggens könsorgan.

Genom undersökningen vill man förvissa sig om att baggen har två (!) lika stora normala
testiklar med normal konsistens, tydlig bitestikelsvans (lagringsplats för spermier)
och att de är fritt förskjutbara inom pungsäcken. Spermierna (ca 50 000 per sekund!)
produceras i testiklarna. Det tar ca 2 månader för en spermie att bli färdigbildad och befruktningsduglig
och prepareringen av baggen måste därför påbörjas i god tid (8-10 veckor)
före betäckningsperiodens början! Det finns ett mycket högt samband mellan pungomkretsen
(mätt över bredaste stället på testiklarna nedskjutna i pungens botten) och testikelvävnaden.
Arvbarheten för testikelstorlek är hög. Genom att mäta pungomkretsen kan man få en uppfattning
om baggens potentiella spermieproduktionsförmåga. Tackor efter baggar med stor pungomkrets
blir tidigare könsmogna! Ju mindre pungomkrets desto högre andel onormala spermier.
En stor pungomkrets garanterar dock inte produktion av spermier av en viss kvalitet.

Sommarmöte på Hornsund

 10502228_10152181821963365_1690383323811554848_n[1]
Johnny och Madeleine Nederman bjöd Texelföreningens medlemmar på sommar möte 28 juni.

  • För att medlemmar skulle få information om det nya riksbedömningsprotokollet som kommer att börja att användas vid årets riksbedömningar.
  • Vi fick information om det nya härstamningsbeviset.
  • Efter mycket information och fårsnack.
  • Blev vi bjudna på grillat lamm med tillbehör.

Alla som var med var tyckte att det var ett mycket  lyckad medlemsträff.

 

Gårdsvandring på Norrby Gård 24/4 2014

Missade du den webbsända gårdsvandringen hos Tomas och Anna Olsson på Norrby Gård?
Då kan du se den i eterhand här

På gården med 900 tackor bedriver de intensiv lammproduktion med extensiv naturvård.
Från att ha fött upp många lamm på stall försöker de nu maximera betesuppfödningen istället.
Det ger klimatfördelar, bättre djurhälsa och en ökad biologisk mångfald, samtidigt som det är ekonomiskt lönsamt.
Det och mycket annat som utfodringsstrategier, foderlagring, gödselhantering tas upp på den websända gårdsvandringen.
Det är då mitt i lamningen och djuren ska ut på bete, så det kommer att vara mycket aktivitet.
Tomas Olsson är även ordförande i Lammproducenterna och förtroendevald i LRF.

Vänliga hälsningar
Helena Allard