Nyheter

Avelsvärdering 2017

Sista registreringsdatum för årets första avelsvärdering
De uppgifter som du registrerar om dina lamm ligger till grund för den avelsvärdering som görs två gånger per år. Sista registreringsdatum i Elitlamm för första avelsvärderingen är tisdag 20 juni. Om du före dess har stängt betäckningsgruppen och fört in lammen i en omgång så får lammen avelsvärden främst baserade på släktingars avelsvärden, men även på födelsevikt och 60 dagarsvikt om du har registrerat dessa. Om du har registrerat mönstring så får lammen avelsvärden baserade även på egna mönstringsuppgifter.

Årets andra avelsvärdering
Sista registreringsdatum i Elitlamm för årets andra avelsvärdering är fredag 25 augusti.

Mönstrare
Om du inte redan har kontaktat en mönstrare, gör det! Mönstrarna ska ofta mönstra i många besättningar och ju tidigare du är ute, desto större chans har du att välja dag för mönstring som passar din besättning. På Svenska Fåravelsförbundets hemsida www.faravelsforbundet.com , sidan Elitlamm-Mönstring & Riksbedömning, hittar du en lista med mönstrare. Om du har frågor runt mönstringen eller vill ha hjälp att hitta mönstrare så vänder du dig till kansliet support@elitlamm.com

Registrera lamning i Elitlamm
Om du inte redan har registrerat lamning i Elitlamm är det bra tid att göra det nu. Här kommer några tips:
– Skapa en Betäckningsgrupp för varje verklig betäckningsgrupp.
– Kolla att baggar och tackor som ska få lamm är omgjorda till livdjur.
– Lägg in tackor och bagge/baggar i sina Betäckningsgrupper.
– Skapa en Omgång för 2017. Om du har flera raser som ska mönstras olika behövs en Omgång för varje mönstringstyp (päls, ull, kött) och en Omgång för djur som inte ska mönstras alls (enbart härstamning).

Har du köpt betäckta tackor, köpt eller lånat bagge som inte dyker upp när han ska läggas in i Betäckningsgrupp eller något liknande, kontakta supporten så hjälper vi till.

Lycka till med registreringen, och tveka inte att kontakta oss som jobbar med Elitlamm-support om du undrar något! Vi nås på support@elitlamm.com eller tel 0174-301 50 (måndagar och onsdagar kl 10–12, tisdagar kl 16–18).

Varma sommarhälsningar
från Elitlamm Avel

Mässor

Texelföreningen kommer att vara på Elimia 24-26 oktober 2018.

 

   

Representerade Texelföreningen på Elmia 

   
       
 
 

Representerade Texelföreningen på Mila

   

 

 

   
   
 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggen är halva besättningen

En enskild bagges funktion – är viktigare än en enskild tackas.
Det är därför viktigt att noggrant undersöka sin bagge!
Undersökning/besiktning av baggen bör ske:
1. årligen! – före
2. vid köp/försäljning
3. vid misstanke om nedsatt fruktsamhet
Vad besiktning av en bagge innebär kan du läsa mer om här.

En enskild bagges funktion – är viktigare än en enskild tackas.
Det är därför viktigt att noggrant undersöka sin bagge!
Undersökning/besiktning av baggen bör ske:
1. årligen! – före insättande i avel
2. vid köp/försäljning
3. vid misstanke om nedsatt fruktsamhet Besiktningen av baggen bör omfatta
en allmän hälsoundersökning (hull, tänder, ben, leder, klövar, gång), men också
en sk andrologisk undersökning, dvs en noggrann undersökning av baggens könsorgan.

Genom undersökningen vill man förvissa sig om att baggen har två (!) lika stora normala
testiklar med normal konsistens, tydlig bitestikelsvans (lagringsplats för spermier)
och att de är fritt förskjutbara inom pungsäcken. Spermierna (ca 50 000 per sekund!)
produceras i testiklarna. Det tar ca 2 månader för en spermie att bli färdigbildad och befruktningsduglig
och prepareringen av baggen måste därför påbörjas i god tid (8-10 veckor)
före betäckningsperiodens början! Det finns ett mycket högt samband mellan pungomkretsen
(mätt över bredaste stället på testiklarna nedskjutna i pungens botten) och testikelvävnaden.
Arvbarheten för testikelstorlek är hög. Genom att mäta pungomkretsen kan man få en uppfattning
om baggens potentiella spermieproduktionsförmåga. Tackor efter baggar med stor pungomkrets
blir tidigare könsmogna! Ju mindre pungomkrets desto högre andel onormala spermier.
En stor pungomkrets garanterar dock inte produktion av spermier av en viss kvalitet.