En minut in programmet är det om riksbedömningen i Våxtorp

Lantbruksnytt